portfolio

Dostępność to podstawa

Mili Ludzie

Produkcja animacji dla fundacji Mili Ludzie, promująca udogodnienia jakie są stwarzane dla osób z niepełnosprawnościami.