portfolio

O filmie słów kilka

Projekt autorski

W związku z udziałem w tworzeniu Transatlantyk Festival przygotowaliśmy prosty i przyjazny materiał graficzny dotyczący produkcji filmowej. Jest on skierowany do każdego pasjonata zainteresowanego poznaniem tajników powstawania filmu.